Firemní a společenské akce

Pro   vaše   firemní,   rodinné,   nebo   společenské   akce   v   současnosti   nabízíme možnost   rezervace   celé   restaurace.   Pro   jaro   2019   již   počítáme   s   novými prostory,   na   kterých   pracujeme.   K   dispozici   vám   bude   samostatný   salonek se zázemím, uzpůsobený právě akcím pro větší počet osob.
  Manto 2019

Firemní a společenské akce

Pro     vaše     firemní,     rodinné,     nebo společenské      akce      v      současnosti nabízíme      možnost      rezervace      celé restaurace.   Pro   jaro   2019   již   počítáme s      novými      prostory,      na      kterých pracujeme.     K     dispozici     vám     bude samostatný      salonek      se      zázemím, uzpůsobený    právě    akcím    pro    větší počet osob.
Hotel Hůrka
Hotel Hůrka